top of page

Ta kontroll över dina digitala verktyg

Vi utbildar och ger dig färdigheterna att hantera ditt digitala liv på ett mer effektivt och hälsosamt sätt.

Låt ett systematiskt arbetssätt - kombinerat med smarta digitala verktyg ge dig full kontroll över ditt "workflow"

Genom att bygga dig en second brain (ett slags digitalt minne) kan du förstärka dig själv med bättre minne, mer kreativitet, mindre stress och ändå öka din produktivitet. 

Ordna dina digitala strukturer

"Your mind is for having ideas - not for holding them."

Bygg dig en second brain (digitalt minne) och få tillgång till all din kunskap, idéer och inspiration på ett enda ställe, och kunna använda den till att öka din produktivitet, bli kreativ och organiserad.

Skapa goda vanor

Bli medveten och applicera smarta vanor på dina digitala verktyg såsom mail, kalender och påminnelser för att öka din effektivitet och lägg kraften på rätt saker - detta ökar också ditt digitala välmående!

Digital minimalism

"We need to reevaluate our current relationship with online information, sort of the way we reevaluated free love in the 80s.” 

Återta kontrollen över vad du spenderar din tid på online - lägg din tid på rätt saker och öka din möjlighet att behålla fokus.

Använd kraften i en god struktur. 
Förstärk den med digitala verktyg.

Dagens digitala verktyg och informationstekniker utvecklas snabbt och ger oss nya spännande möjligheter att kommunicera och konsumera media.

 

Men vi har inte alltid tänkt efter vilket värde de faktiskt ger oss, vilket kan leda till en spretig verktygslåda med överlappande funktioner. Kombinera detta med att vi konsumerar i genomsnitt 8,5 timmars digitalt innehåll per dag och det kan bli svårt att hålla ordning i sitt digitala liv.

 

Vi vill hjälpa dig att återta kontrollen över dina informationsflöden genom att kombinera teknikerna från slags digital minimalism och konceptet bakom att skapa sig en second brain, ett sorts digitalt minne.

bottom of page