top of page

Vår idé

DIGEDIG vill stärka människors förmåga och befogenhet att använda digital teknik för att förbättra sitt liv genom att öka sin kunskap, förbättra sitt välmående och stärka sin karriär.

Vår vision

Vår vision är att hjälpa människor att hantera höga informationsflöden i en allt mer digital kontext genom att införa strukturer och en systematik som förstärks med enkla digitala hjälpmedel. Genom vår rådgivning vill vi bidra till att människor blir mer kreativa, mår bättre och får mer gjort.

Vi tror att en ökad medvetenhet om hur vi konsumerar och hanterar information kan leda till ökad produktivitet och kreativitet, samtidigt som det kan minska stress och ångest. Genom att hjälpa människor att skapa strukturer och rutiner som fungerar för dem och som stärks med digitala verktyg, kan vi hjälpa dem att ta kontroll över sitt informationsflöde och få mer gjort på kortare tid.

 

Vi vill att våra kunder ska känna sig stödda och inspirerade av våra råd, och att de ska uppleva en tydlig förbättring av sin produktivitet och välbefinnande. Vi vill skapa en kultur där det är en självklarhet att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande genom att hantera informationsflöden på ett effektivt sätt.

Vi tror att genom att hjälpa människor att ta kontroll över sin informationshantering kan vi göra en positiv förändring i samhället som helhet. Vi vill bidra till en värld där människor kan vara produktiva, kreativa och må bra samtidigt som de hanterar de höga informationsflödena som den digitala tidsåldern för med sig.

bottom of page