top of page

DIGEDIG - digital empowerment

Våra tjänster:

Produktivitetsaccelator för kunskapsarbatare

De flesta av oss som arbetar, och i synnerhet ni som studerar, är i någon grad kunskapsarbetare. Industrin har i årtionden jobbat med optimering av sina processer, men kunskapsarbetandet, som i många fall sker i en digital miljö, har fortfarande en enorm förbättringspotential! Vi ger dig eller ditt företag möjligheter att nyttja den potentialen genom en skräddarsydd utbildningsserie eller föreläsning. 

Utbildningar inom digitalt välbefinnande

Många upplever höga stressnivåer både på jobbet och på fritiden - vi tror att de ofta har att göra med det vi kallar för "information overload" där många bollar i luften, ständiga mobilnotiser, FOMO (fear of missing out) och ett högt informationsflöde får oss att känna att vi inte har kontroll. Detta skapar en stresskänsla. Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar i hur du kan sänka din stressnivå genom att återta kontrollen och nå ett digitalt välbefinnande. Utbildningarna riktar sig direkt till dig som privatperson eller till ett företag eller organisation som vill jobba förebyggande med stresshantering.

bottom of page